MG12XU YAMAHA MIXING CONSOLE

Model MG12XU
Weight 4.93 kg
Size 200 x 480 x 400 mm

369.00